De Heilige Geest


't Is een geschenk uit de hemel,
maar 't lintje moet er wel af,
zodat je and'ren kunt tonen,
't cadeau dat God aan je gaf.
Plaats het toch niet op een kastplank
met het papier er om heen,
om dan vol vreugde te roepen:
"Dit pakje kreeg k alleen!"

't Is een geschenk uit de hemel,
pak het maar uit waar je bent,
om velen zichtbaar te maken,
't geheim dat God aan je zendt.
Liefde, barmhartigheid, vrede,
strooi het vrijmoedig in 't rond.
Het zijn de vruchten des Geestes,
die God tot uitdelen zond.

't Is een geschenk uit de hemel.
Jezus gaf't jou en ook mij.
Hij heeft Zijn troost nagelaten
en het bewijs, dat ben jij!
Als het nog steeds in de doos zit,
mensenlief, weg met dat lint!
Sprk niet alleen van die rijkdom,
tn slechts hoe God je bemint!

Frits Deubel

home