Veel te ver


Je zoekt vaak veel te ver.
Geluk ligt overal.
Aan jou is nu de keus
of je het vinden zal.
Kijk maar eens naar omhoog,
strek dan je armen wijd
en binnen handbereik
voel je Gods vriend'lijkheid.

Je zoekt echt veel te ver,
de hemel ligt nabij
als kleurrijk paradijs,
voor jou en ook voor mij.
Geniet van wat je krijgt,
een hand, een kus, een lach
en dat voor niemendal
zo midden op de dag.

Je zoekt beslist te ver.
Zo moeilijk is het niet.
Het kan een naaste zijn,
waarin je God weer ziet.
En als je hem bemerkt,
zeg dan eens:"Dank U wel!"
Geniet er eind'loos van,
geluk duurt vaak een tel!

Frits Deubel

home