God heeft je lief!


En toch heeft God je lief,
al ben je Hem vergeten
of wil je niets meer van
Zijn vaderliefde weten,
al geef je Hem de schuld
van wat je hebt geleden,
waardoor je uitgeblust
reeds lang niet hebt gebeden.

En toch heeft God je lief.
Daar mag je op vertrouwen,
al kun je nu misschien
er weinig van aanschouwen.
Leg je maar willig neer,
de toekomst zal wel tonen,
dat Hij onopgemerkt
je altijd wil bewonen.

En toch heeft God je lief.
Er zal geen dag verstrijken
dat Hij je niet bemint
en naar je uit zal kijken.
Al dwaal je ver van huis,
dan nog ziet Hij jouw zorgen
en voel je't niet vandaag,
wellicht merk je het morgen!

Frits Deubel

home