Een enkel zaadje


Uit een enkel zaadje 
kan een boom ontstaan,
waaraan duizend knoppen
frisgroen opengaan.
Uit een enkel boompje
groeit een machtig woud,
dat zijn rijke tinten
moeiteloos ontvouwt.

Strooi maar op de velden
het gezegend zaad
en op goede bodem
't eenmaal opengaat,
waar het vrucht zal dragen
honderd, duizendvoud,
't akkerwerk laat glanzen
in het zuiverst goud.

't Is een enkel zaadje
waar het mee begint,
dat geplant in harten
stormen overwint
en het uit kan groeien
tot een halmenpracht,
die in rijke bruidstooi
op de oogstdag wacht!

Frits Deubel

home