Een wonderbare vloed


Gods liefde valt niet te verklaren.
Het is een wonderbare vloed,
die eeuwigdurend door blijft stromen
en overal ik hem ontmoet.
Al trok ik naar de verste landen,
klom ik omhoog of daald' ik af
en was ik mat en moegestreden,
die stroom mij weer verkwikking gaf.

Wat heb ik zelf terug te geven,
als 't water mij met vreugd doordrenkt,
mijn ziel, door bitt're kou bevangen,
de warmte van Gods rijkdom schenkt.
Zo onverdiend stil te genieten
versterkt mijn aderen met kracht,
waardoor ik in die stroom des levens
herboren word teruggebracht.

Gods liefde valt niet te verklaren,
vanwaar zij welt, waarheen zij gaat
als een oneindig groot mysterie
waarop ik mij geheel verlaat.
Het is een vloedgolf van genade
die mij met zegen overspoelt
en mij geheel en al wil drenken,
zoals mijn God het heeft bedoeld!

Frits Deubel

home