Een Kind


Een Kind ontstijgt de hemel,
daalt af in duist're nacht,
waar een ontredderd mensdom
Zijn komst reeds lang verwacht.
De eng'len begeleiden
Hem met trompetgeschal.
Zo wordt Gods Zoon geboren
als Koning van 't heelal.

Er zijn geen afgezanten
die rond de kribbe staan,
noch verre koningshuizen
die naar de stal toegaan.
Want eenvoud is het kenmerk
van al wat God verricht.
Zo toont Hij aan de aarde
Zijn machtig aangezicht.

Juich, mensdom, juich in koren
en hef een danklied aan.
De Zon van louter liefde
is heerlijk opgegaan.
De wolken van vertwijf'ling,
zij dreigen niemand meer.
Leg daarom voor de kribbe
uw offerande neer.

Wat dood is wordt nu levend,
het zieke weer gezond.
God sluit door Jezus Christus
met allen een verbond.
Het licht van Bethl'hems velden
verkwikt, versterkt,verwarmt,
waarmee de Heer der heren
geheel de aard omarmt.

Frits Deubel

home