Veilig!


Ingekapseld door de zorgen,
als een rups in haar cocon,
overwoekerd door problemen
reeds voordat de dag begon,
ongelukkig en verslagen,
zo ging zij de levensbaan,
is zij moe en uitgestreden
naar Gods hemel toegegaan.

Ach, we hadden haar zo gaarne
met een milde hand gestreeld
en door zachtjes me te huilen
al haar angst en zorg gedeeld.
Maar ze bleef voor ons verborgen,
niemand die daar ingang had,
als zij stil en afgesloten
tot haar God en Vader bad.

Nu is zij daar aangekomen,
waar zij in Gods armen rust
en Hij 't vuur weer zal ontsteken
dat door smart was uitgeblust.
In Zijn woning is ze veilig,
is de storm zijn krachten kwijt,
rust zij eindelijk tevreden
tot in alle eeuwigheid!

Frits Deubel

home