Een uitgesproken wonder


Jij zegt nu wel dat wond'ren
vandaag niet meer bestaan,
maar let dan op de wolken
die kleurrijk opengaan
en luister eens aandachtig
met welke regelmaat
je hart, onopgewonden,
ook deze dag weer slaat.

Kijk maar eens naar je benen
waarop je recht kunt staan,
die moeiteloos begrijpen
waar jij naartoe wilt gaan
en naar je beide ogen,
hun wonderbare glans,
om 't schone te ontdekken
van 'n fonkelnieuwe kans.

Jij zegt nu wel dat wond'ren
vandaag niet meer bestaan,
maar raak eens zacht een naaste
met enk'le woorden aan.
Dan opent zich de hemel,
bespeur je met ontzag
een uitgesproken wonder,
zoals je 't nimmer zag!

Frits Deubel

home