Gods beloften


Gods beloften zijn gewis,
niets kan ze verbreken.
Nimmer is wat Hij belooft
op de aard geweken.
Hij vervult wat is voorzegd
in de loop der tijden.
Daarin kan een kind van Hem
zich altoos verblijden.

Maar aan ons is nu de keus
ook óns woord te houden,
waar zo velen om ons heen
vol geloof op bouwden.
Doen ook wij wat is beloofd.
Mogen and'ren weten,
dat wij deze naastenplicht
nimmermeer vergeten?

God heeft het ons voorgedaan
hoe wij zullen wand'len,
wat beloofd is ook te doen,
zoals Hij te hand'len.
Dat ons "ja" is werk'lijk "ja",
zó als christen leven.
Deze opdracht wordt aan ons
elke dag gegeven!

Frits Deubel

home