Smeekbeden


Ze zijn beslist niet zo te zien,
al kun je heel ver kijken.
Ze stijgen als een zucht omhoog,
met niets te vergelijken.
Het zijn de woorden van een mens,
gebeden die je dragen,
de zinnen uit een lieve mond,
die voor jouw welzijn vragen.

Je kunt ze met het oog niet zien,
de velen die hun handen
bewogen hebben saamgedrukt
en door onzichtb're banden,
verenigd met jouw droeve klacht,
de hemel laten weten
op deze onbeschreven dag
je zorg niet te vergeten.

Zo stijgen op dit ogenblik
ontelbaar vele woorden
voor jou, mijn kind, naar God omhoog,
als hemelse akkoorden.
Je wordt beschermd, dus wees gerust,
er kan je niets gebeuren.
Elk innig, afgebeden woord
opent de hemeldeuren!

Frits Deubel

home