Bescherming


En toch, al dreigen duist're wegen,
prijs ik de God die mij geleidt
en elke dag met rijke zegen
mijn moede ziel opnieuw verblijdt.

Ik weet, en hoor het dikwijls zeggen,
dat velen denken: God is dood!
Maar ik blijf al mijn zorgen leggen
in Zijn vertrouwde vaderschoot.

Zo voel ik mij in God geborgen,
ben ik gerust wat ook geschiedt.
Ik voel de liefde elke morgen
van Hem, die Zijn bescherming biedt!

Frits Deubel

home