In Vaders hand


Je bent in Vaders hand.
Er kan je niets gebeuren,
al zal de hemel zich
met donk're wolken kleuren.
Er gaat geen dag voorbij,
dat God je niet zal horen
en aan het firmament
de ster van hoop laat gloren.

Je bent in Vaders hand,
daar ben je goed geborgen
en hoe de storm ook woedt,
Hij zal wel voor je zorgen.
Zijn eng'len zullen jou
op liefdesvleug'len dragen,
ver van onzekerheid
en zoveel bange vragen.

Je bent in Vaders hand,
dus vrees niet de gevaren.
God houdt je vast omklemd
en zal je trouw bewaren.
Veel groter dan de nood
zal Zijn bescherming wezen.
Hij draagt je in Zijn hand,
dus heb je niets te vrezen!

Frits Deubel

home