Lege handen


Ik kwam met lege handen
ootmoedig voor Hem staan
en met een blik vol liefde
keek Hij mij vriend'lijk aan.
Hij nam mijn beide handen
en vulde ze geheel.
Een wondere berusting
en vrede werd mijn deel.

Gegroeid naar een volledig
vertrouwen in Zijn kracht,
gaf ik mij aan Hem over.
Ik wist, Hij hield de wacht!
Wat kon ik beter wensen
dan dicht bij Hem te zijn,
die mij met troost omringde
en kende al mijn pijn.

Hij sprak: "Laat je maar leiden,
werp je bekommernis
op Mij en zoveel lichter
 de last te tillen is.
Ik vul jouw lege handen
met lust en levensmoed
en geef je kracht tot dragen.
Mijn kind, het komt wel goed!

Frits Deubel

home