Houd elkander vast!Houd elkander vast,
wat ook mag gebeuren.
Al zal 't firmament
van de hemel scheuren.
 Laat elkaar niet los,
vorm met beide handen
en een innig hart
warme vriendschapsbanden.

Houd elkander vast,
zodat God kan werken,
Hij je met Zijn kracht
en Zijn troost zal sterken.
Laat de kilheid ver,
blijf in trouw verbonden
met een liefdeskoord
beider hart omwonden.

Houd elkander vast,
wat ook mag gebeuren.
't Opent perspectief
en zelfs hemeldeuren.
Samen ben je sterk,
blijf daarin vertrouwen
en de zegen zal
jullie woning bouwen!

Frits Deubel

home