Death Row People!


Ze leven in een wereld
vol wanhoop en geweld
en van zo velen zijn soms
de dagen reeds geteld.
Ze bidden en ze vechten
met angsten in hun hart
en buiten gaan er velen
voorbij aan al hun smart.

Ik weet, ze deden dingen,
die meer dan strafbaar zijn.
Ze lieten and'ren achter
met veel verdriet en pijn.
Maar wie is zonder zonden?
Die werpe d'eerste steen!
Doch laat ze toch in godsnaam
niet met hun last alleen!

Ze kwamen tot geloven
en Jezus nam ze aan.
Zal ik ze met hun lasten
dan huilend laten staan?
God heeft mij eens geroepen
als drager van Zijn licht.
Wellicht dat ik kan tonen
zijn vriend'lijk aangezicht.

Geen rechter zijn maar pleiter,
ze dragen voor Gods troon
en velen begeleiden
naar Zijn geliefde Zoon.
Genade te verkonden,
zoals Hij heeft gedaan
en met een hart vol liefde
dicht bij hen blijven staan!

Frits Deubel

home

Gemaakt op verzoek van Petra, die zich op een bijzondere
wijze inzet voor de ter dood veroordeelden
in de Amerikaanse gevangenissen.