Nimmer alleen!


Opgesloten en verlaten
van de wereld om je heen.
Niemand die zich voor je inzet,
je bent moederziel alleen!
Is er dan geen mens die waarneemt,
dat je daar verdrietig zit
en de meeste bange uren
innig tot je Vader bidt?

 Hoor, er klinken enk'le stappen!
Word je nu wellicht bevrijd
uit die troosteloze kerker
en je eindeloze strijd?
Nee, ze gaan weer tergend langzaam
aan je kille cel voorbij.
Niemand is er die je toeroept:
"Kom maar, mens, je bent weer vrij!"

Maar verlies niet je vertrouwen
in de God die 't al regeert,
die het angstig opgesloten
eenmaal toch in 't vrij zijn keert!
Hij staat boven alle mensen.
Hij spreekt recht zoals geen een
en Hij laat je in de nachten
nooit, mijn kind, nee, nooit alleen!

Frits Deubel

home

Gemaakt voor Petra, die zich op een bijzondere
wijze inzet voor de ter dood veroordeelden
in de Amerikaanse gevangenissen.