Muren


God spreekt door muren heen,
hoe dik ze mogen lijken.
Zo schenkt Hij liefdevol
Zijn vele liefdeblijken.
Waar wij niet verdergaan,
verhinderd door de wanden,
reikt Hij als in een droom
Zijn beide vaderhanden.

God kijkt door muren heen.
Hij ziet wat wij Hem vragen,
in onze zielennood
de angsten tot Hem dragen.
 Als niemand ons aanschouwt,
dan nog blikt Hij naar binnen.

Zo kun je ied're dag
opnieuw met Hem beginnen.

God hoort door muren heen.
Hij luistert wat wij zeggen,
hoe wij de bitt're pijn
stil aan Zijn voeten leggen.
Zo is God overal,
zelfs in de duist're nachten.
Zo blijft Hij ons nabij,
waar wij Zijn heil verwachten!

Frits Deubel

home

Gemaakt voor Petra, die zich op een bijzondere
wijze inzet voor de ter dood veroordeelden
in de Amerikaanse gevangenissen.