Een grootse taak


Er wacht een grootse taak,
veel schoner dan we denken,
om de verdwaalde mens
de weg tot God te schenken.
Vandaag volgt weer een les,
om uit Zijn Geest te leren
de wijsheid waar wij eens
als koning mee regeren.

Er wacht een grootse taak.
Zijn wij nog wel doordrongen
van 't koning-priesterschap
zo wij het dikwijls zongen:
een ziel te zijn die eens
geplaagden zal bevrijden,
die dolenden geleidt
naar groene hemelweiden.

Er wacht een grootse taak:
Met onze Heer regeren!
Daarom wordt deze dag
gegeven om te leren.
De minste kunnen zijn,
de tweedracht laten wijken
en door dat streven reeds
iets meer op Jezus lijken!

Frits Deubel

home