De hemel gevonden!


Gedoemd tot een kluist'ring,
gevangen sinds jaren,
hoe moet men zo'n lot in
het leven ervaren?
Tot speelbal geworden,
slechts zoekend en dwalend
en elke dag langzaam
het zonlicht iets dalend!

De ziel is gebonden
door dwingende machten.
Waar is bij zo'n treurnis
nog vreugd te verwachten?
Mijn God, schenk verlossing
en open de kerker.
Al dreigt ook het duister,
U bent toch veel sterker!

En God in Zijn almacht
schenkt vrede en vrijheid.
Een mens wacht na droefheid
de eeuwige blijheid.
Gevangen in liefde,
van 't aardse ontbonden,
heeft hij in Gods armen
de hemel gevonden!

Frits Deubel

home