Een relatie


Een vader/kind relatie,
is dat wel uit te leggen
en in wat simp'le zinnen
aan anderen te zeggen?
Je moet het zelf gevoelen,
de warmte ondervinden,
die harten zonder woorden
vast aan elkaar verbinden.

Een vader/kind relatie
met onze God beleven,
is wel het allerschoonst
wat ons geloof kan geven:
geborgenheid te smaken
in twee gespreide armen,
een vaderlijke troost,
een liefdevol erbarmen.

Een vader/kind relatie
is blindelings vertrouwen,
met beide ogen dicht
Gods aangezicht aanschouwen.
Het is Zijn stem vanbinnen
herkennen uit zovelen
en elke moeilijkheid
in stilte met Hem delen!

Frits Deubel

home