De boom


Zo te zien reeds afgestorven,
ieder blad welhaast verdord
en geen sterveling zal denken
dat hier iets herboren wordt
als we het niet zouden weten
dat een nieuwe dag ontstaat,
waarop alles zal ontluiken
en vol schoonheid opengaat.

't Is het wonder van de schepping.
Zo heeft God het eens gemaakt.
Al het oude moet eerst sterven,
voordat 't nieuwe weer ontwaakt.
Dan zal veel zich gaan ontplooien
in een luisterrijke pracht,
wat nu nog door kou geteisterd
op een blijde lente wacht.

Wordt niet dikwijls ook ons leven
als zo'n sterke boom gevormd,
wanneer levenstakken buigen
en het rondom hevig stormt?
Wees dan stil, totdat de lente
weer haar gouden zonlicht zendt
en je groenend, bloeiend, wuivend
door Gods hand herboren bent!

Frits Deubel

home