Door talloze harten!


'k Heb alles aandachtig gelezen,
jouw zinnen, beladen met smart.
Ik heb ze met pijn en ontroering
gelegd in mijn zinderend hart.
Het is niet alleen wat je opschreef.
maar dat wat je niet hebt gezegd
en toch, als een schreeuw naar de hemel,
bij God voor Zijn troon hebt gelegd.

'k Heb alles aandachtig gelezen,
mijn vrouw aan mijn zijde geschaard.
Mijn kind, echt, wij hopen van harte
dat God jou in 't leven bewaart
en dat Hij Zijn armen zal strekken,
je zegenend iedere dag
en dat Hij je vreugde zal geven,
een blijde verkwikkende lach.

'k Heb alles aandachtig gelezen
en vouwde mijn handen ineen:
"Ach, lieve God, laat toch Yvonne
geen dag, geen seconde alleen!"
Toen heb ik je site afgesloten,
vertrouwend dat God je wel leidt
en dat Hij door talloze harten
je binnenste innig verblijdt!

Frits Deubel

home