Een cel


Een cel is maar een kleine ruimte,
vier muren en dat is het dan.
Je hebt er nooit een gast ontvangen
en 'k denk zelfs dat het ook niet kan.
Je slijt er troosteloos de dagen,
gevangen in je eigen hart.
Je leven is een grote puinhoop
met jou daarop in al je smart

Maar zie je ook die ene lichtstraal
wanneer je eens naar buiten kijkt,

het licht dat door verroeste tralies
heel zachtjes langs je wangen strijkt?
Wellicht dat God je zo wil zeggen
dat Hij je droevenissen ziet
en jou door dat gezonden straaltje
iets van Zijn mededogen biedt.

Een cel is maar een kleine ruimte.
Als God er inkijkt wordt hij groot!
Dan is het een verheven tempel
en vrees je zelfs geen nacht en dood.
Dan kniel je fier en onverschrokken
voor een gebed recht naar omhoog
en wordt dat kleine zonnestraaltje
een goudgekleurde hemelboog!

Frits Deubel

home

Gemaakt voor Petra, die zich op een bijzondere
wijze inzet voor de ter dood veroordeelden
in de Amerikaanse gevangenissen.