Je handen!


Ik wil je handen vatten,
misschien de laatste maal.
Ik wil je nog iets zeggen
in mijn gebroken taal,
je innig laten weten
dat God je ziel bemint
en Hij je in het leven
waar je ook bent, toch vindt!

Ik wil je handen vatten
met warmte en gevoel
en als ik dan zal zwijgen,
weet jij wat ik bedoel.
We zullen samen huilen
met wellicht ook een lach
en samen weten dat jij

Gods zegen krijgen mag.

Ik wil je handen vatten
en zo verbonden zijn.
Ik wil je zorgen voelen,
je angsten en je pijn
en dan als afscheid zeggen:
"Eens zien w'elkander weer
waar licht is en verlossing,
hierboven bij de Heer!"

Frits Deubel

home

Gemaakt voor Petra, die zich op een bijzondere
wijze inzet voor de ter dood veroordeelden
in de Amerikaanse gevangenissen.