Door God bemind!


Je bent door God bemind!
Wat heerlijk dit te horen.
Je bent voor 't hemelrijk
in eeuwigheid verkoren.
Maak deze roeping waar
door liefdevol te hand'len
en elke dag opnieuw
aan Vaders hand te wand'len.

Je bent door God bemind,
wat anderen ook zeggen.
Probeer je bij je last
maar rustig neer te leggen.
God heeft het laatste woord,
jouw stem zal in je zwijgen,
als vele machten jou
veroordelen en dreigen.

Je bent door God bemind!
Hij heeft je schuld vergeven,
jou met Zijn bloed gekocht,
zodat je vrij kunt leven.
Draag deze zekerheid
als een geheim'nis mede.
Het schenkt je, wat ook komt,
een hart vervuld van vrede!

Frits Deubel

home

Gemaakt voor Petra, die zich op een bijzondere
wijze inzet voor de ter dood veroordeelden
in de Amerikaanse gevangenissen.