Een leven lang!


Een leven lang bijeen,
verenigd en verweven,
een leven lang van trouw,
van nemen en van geven
en dan ineens een halt
aan zoveel schone dagen,
met daarin in de plaats
niet meer te tellen vragen.

Nu is ze slechts alleen
met veel herinneringen.
De jaren als een zucht,
een snelle vlucht vergingen,
totdat het einde kwam
van zijn bewogen leven
en zij haar grootste schat
aan God terug moest geven.

Nog gaat ze moedig door
met talloze gedachten,
die als een rijke troost
haar diepe wond verzachten.
Verlangend kijkt ze uit
naar wat ze ziet in dromen.
Er zal in heerlijkheid
een hemels weerzien komen!

Frits Deubel

home