De handen uit de mouwen!


De handen uit de mouwen!
Daar komt het nu op aan.
 Niet werkeloos beschouwen
en langs de zijlijn staan.
Maar werken tot de nacht valt,
dat is waar het om draait,
gelijk de landman uitgaat
en op de akker zaait.

De handen uit de mouwen,
waar zorgen zijn en leed.
Bewust zijn van je roeping,
dat jij een godskind heet.
Je niet iets hoger stellen,
maar aller dienaar zijn,
in 't helpen telkens groter
en voor je God heel klein.

De handen uit de mouwen
met heilig ongeduld,
opdat door jou Gods opdracht
in waarheid wordt vervuld.
En als je handen rusten,
vouw ze dan in elkaar.
Zo komt voor alle mensen
Gods liefde openbaar!

Frits Deubel

home