Een legerschaar van eng'len


Er zijn wel van die smarten,
waar niemand enig woord voor heeft.
Hoe is het eig'lijk denkbaar
dat men met zulke lasten leeft?
Ik hoor dat God de krachten
 voor zelfs de zwaarste kruisen biedt,
maar soms verdwijnt vertrouwen
in diepe poelen van verdriet.

Ontwricht, vernield, verslagen
tref ik een mens op 't levenspad.
Haar is zoveel ontvallen,
dat mateloos werd liefgehad
en ik sta toe te kijken.
Ik weet niet wat ik zeggen moet,
wanneer een storm zo heftig
over een veld vol tranen woedt.

Het was de laatste druppel,
waardoor de emmer overliep.
Wie hoorde je nog schreeuwen,
toen jij zo angstig "Help mij!" riep?
En toch is er nog redding,
vlucht naar de Helper die jou kent,
opdat Hij in de stormen
een legerschaar van eng'len zendt!

Zij dragen je vol liefde,
als niemand meer het antwoord weet.
Zij helen zware wonden
en stillen onvoorstelbaar leed.
Vertrouw slechts op hun grootheid,
dan wordt je moede ziel bewaard
en 't wonder van verlossing
als in een droom zich openbaart!

Frits Deubel

home