Naastenliefde


Naastenliefde is het wapen
in een onbegonnen strijd
met een felle tegenstander,
die aan bloedarmoede lijdt.
Geef hem maar eens een injectie
met een stof die warmte biedt
en bestook hem met jouw aandacht
als je dan nóg kilheid ziet.

Naastenliefde is het wapen
tegen onverzoenlijkheid.
Open maar eens plots de aanval
met je armen uitgespreid
en je zult gewis bemerken
dat de vijandschap verdwijnt.
Ieder hart wordt weer herboren
als de zon naar binnen schijnt.

Naastenliefde is het wapen
dat de hardste woorden breekt.
't Is het middel dat met verve
dwars door vriend en vijand steekt.
Als je tweedracht wilt beslechten,
werp jezelf dan in de strijd
met het wapen van de liefde.
Dát naar ware vrede leidt!

Frits Deubel

home