Discipelen


Ze waren weinig onderlegd
en ook niet met zovelen.
Ze stonden zeker niet bekend
als intellectuelen,
maar toen de Heiland met ze sprak
verlieten zij hun woning
en volgden als discipelen
hun Heer en aller Koning.

Ze hadden niet zoveel geleerd,
zoals je zou vermoeden
en toch gaf Jezus hun de taak
Zijn lammeren te hoeden.
Hij bracht ze van Zijn kennis bij,
die nergens was te leren
dan uit de grootheid van Zijn woord,
van Hem, de Heer der heren.

Het zal beslist geen wijsheid zijn
op veel verstand te bogen,
want menselijke kennis is
snel dwaasheid in Gods ogen.
Zijn koninkrijk valt met verstand
voor niemand ooit te halen.
De smalle weg die Jezus wijst,
daar kan geen dwaas op dwalen!

Frits Deubel

home