Zoekenden


Zoekenden in de woestijn,
wie wijst ze de wegen?
Hulp'lozen met hun verdriet,
wie is ze tot zegen?
Hoe vinden zij weer het pad,
wie lenigt hun smarten?
Waar trilt de lief'lijke klank
van hemelse harten?

Stervenden in de woestijn,
wie wekt ze tot leven?
Waar is d'oase van rust
die wij kunnen geven?
Hoe dreigt de hitte des daags
waarin ze versmachten,
een warm en troostvol gebaar
van iemand verwachten?

Zoekenden in de woestijn,
vandaag en ook morgen,
ze zullen spoedig vergaan
als niemand zal zorgen.
Ze dringen zich aan je op
als vuur'ge beminden.
Zoekenden in de woestijn
en jij kunt ze vinden!

Frits Deubel

home