Overwinnen!


Overwinnen is pas zinvol,
als je het gevecht aanbindt
met jezelf en niemand anders
als je tegenstander vindt.
Laat je eigen wil maar struik'len
,
zodat hij niet prevaleert,
maar de onvervalste liefde
je verslagen hart regeert.

Overwinnen is pas zinvol
als je d'oude mens bevecht
en met afgebeden wapens
onverschrokken 't pleit beslecht.
't Eigen ik moet roemloos zwijgen,
door je wilskracht onderdrukt.
't Hart is dan pas overwonnen,
als het voor Gods wijsheid bukt.

Overwinnen is pas zinvol
als God jou als Veldheer leidt
en je moedig en heldhaftig
strijdt de goede levensstrijd.
Jezus sprak: "Ik heb verwonnen,
ook voor jou is't weggelegd!"
Daarom kun jij zegevieren,
want de Heer heeft het gezegd!

Frits Deubel

home