Maria den Hertog


Een begenadigd stemgeluid,
aan weinigen gegeven!
Een trilling die de harten streelt,
met gouden glans doorweven.
Wie zegt nog dat God niet bestaat,
wanneer je dit mag horen?
Iets dat spontaan van boven komt,
in 't hemelrijk geboren.

Ze wandelt met haar instrument
door verre, vreemde landen.
Het is alsof wel elke snaar
gestemd is op de stranden
van tederheid en vriend'lijkheid.
waar stil de golven spoelen.
En elke toon vertolkt een lied.
Zo zal zij het bedoelen!

Een begenadigd stemgeluid
maakt zielen weer strijdlustig
en als de echo van 't applaus
wordt het vanbinnen rustig.
Maria, ga zo altijd door,
vertegenwoordig 't leven,
dat door jouw wonderbare klank
aan velen wordt gegeven!

Frits Deubel

home

Gedicht voor Maria den Hertog,
een zangeres met een begenadigde stem.