In die laatste dagen...


In die laatste dagen
gaat zoveel aan je voorbij.
Beelden uit je leven
zie je in één lange rij.
Kijk, daar kwamen kind'ren,
liefdevol en lang verwacht
en je hebt toen innig
God daarvoor de dank gebracht.

In die laatste dagen
zie je het voorbije leed,
dat door Gods genade
met de troost werd overkleed.
Vreugdetranen vloeiden,
je hield d'ander stevig vast
en je droeg verbonden
samen d'opgelegde last.

In die laatste dagen
gaat heel zacht de sluier dicht,
je ziet reeds de schaduw
van een onvoorstelbaar licht.
Jezus komt je halen,
wees maar nergens voor bevreesd.
Groter dan Zijn liefde
is er nooit, mijn kind, geweest!

Frits Deubel

home