Een ontmoeting


Vandaag zag ik de vrede.
Ze ging stil langs me heen
en blij zag ik haar glimlach
voor mij en mij alleen.

Ik bloosde wat, verstilde,
dus zo zag zij er uit
en toen ik doorliep dacht ik
aan een getooide bruid.

Versierd met glans en schoonheid
en meer dan smetteloos.
Wat was het dat haar aandacht
mij op dit uur verkoos?

Vandaag zag ik de vrede.
Een hemels hoogtepunt.
Een innig godsgeschenk dat
mij zomaar werd gegund!

Frits Deubel

home