Kerst 2005


Boven donk're kerstfeestdagen
straalt een helder zonnelicht,
dat al eeuwen droeve harten
door zijn glans heeft opgericht.
Jezus Christus, de Verlosser
is het licht dat God ons schonk,
toen een koor van eng'len juub'lend
boven Bethl'hems velden klonk.

Ook in deze donk're dagen
komt Gods Zoon ons tegemoet.
Blik maar naar het licht hierboven,
als de storm zo in jou woedt.
Voor vermoeiden en geplaagden,
voor de ziel die rust verwacht,
schenkt de gloed van Gods erbarmen
nieuwe moed en levenskracht.

In de donk're kerstfeestdagen
wordt de hemel hel verlicht
voor de velen die geveld zijn,
die hun leven is ontwricht.
Er is hoop en kracht en liefde
door het Kind dat God ons bracht.
Luister slechts en zie de Heiland
die met open armen wacht!

Frits Deubel

home