Een sprookje


Wie zegt dat het geen sprookje was,
zoals het is gelopen?
Er was eens iemand die voor God
het wereldrijk moest kopen.
Hij hoorde bij een koningshuis,
maar was dat te bewijzen,
wanneer je niets van waarde hebt,
geen kronen of paleizen?

Hij zei dat Hij uit d'hemel kwam,
een opdracht moest vervullen,
een plan dat er reeds eeuwen was
nu eind'lijk zou onthullen.
Een enk'ling die Zijn stem verstond,
begon Hem te geloven.
Voorwaar, dit fascinerend mens
was een gezant van boven!

Wat eenmaal op een sprookje leek,
is werk'lijkheid gebleken,
toen God vanuit een schaam'le stal
het licht wist te ontsteken.
Het eeuwigdurend welzijn is
daardoor elke mens gegeven,
die met dat kind uit Bethlehem,
de Zoon van God, wil leven!

Frits Deubel

home