Ik weet...


Ik  weet, zoals de morgen
de diepste duisternis verjaagt,
een schaar van engelen mij draagt
uit nachtelijke zorgen.

Ik weet, in kwade dagen
wacht mij de volheid van Gods kracht,
waarmee ik naar het licht gebracht
geen ding meer heb te vragen.

Ik weet, het uur zal komen
dat ik door Hem wordt aangeraakt,
waardoor mijn ziel voorgoed ontwaakt
in 't land van zoveel dromen!

Frits Deubel

home