Een liefdevolle God!


Een streng, conservatief geloof
kan soms zoveel vernielen.
Het wakkert angst en onrust aan
in diep geschokte zielen.
Toch is er slechts één ware God,
één bron van liefd' en zegen
en als je in de Bijbel graaft
kom je hem steeds weer tegen.

Lees maar eens van het dierbaar mens,
door God ons eens gegeven,
Zijn Zoon, die met zachtmoedigheid
Zijn leven wilde leven.
Hij sloeg geen mensen, maar genas
er velen van hun kwalen
en liet in de vermoeide ziel
vernieuwde krachten dalen.

Die God, die wijze, goede God
komt ons in vrede nader.
Hij is voor ieder die Hem roept
een liefdevolle Vader.
Als onze taak hier is volbracht,
van veel wij scheiden moeten,
zal onze thuisgehaalde ziel
Hem vreugdevol ontmoeten!

Frits Deubel

home