In de stilte...


In de stilte van de donk're nacht
wordt een Koningskind geboren.
Op de morgen van een nieuwe dag
gaat het licht des hemels gloren.
Jezus Christus is Zijn wond're naam,
een geschenk aan ons gegeven,
opdat wij van zond' en dood bevrijd,
eeuwig met Hem zullen leven!

God deelt zegenend Zijn liefde uit
aan verdwaalden in het duister
en Hij schenkt
Zijn eengeboren Zoon,
vol van majesteit en luister.
 Jezus Christus is Zijn wond're naam,
Heerser over dood en leven.
Laat ons knielen voor zijn majesteit.
Hij wil ons Zijn rijkdom geven!

Laten wij deez' nacht de wijzen zijn,
die de Heiland eer betonen,
komend uit het verre, vreemde land,
waar wij als de Zijnen wonen.
Hij, die der profeten woord
door zijn komen kon vervullen,
zal in alle heerlijkheid en pracht
ons God koninkrijk onthullen!

Frits Deubel

home