De geboorte


We vieren de geboorte
van een bijzonder Kind
en weken van tevoren
dat heil'ge feest begint.
De huizen zijn als sprookjes
versierd met rijke pracht
en met miljoenen euro's
wordt Christus' komst herdacht.

De tafels zijn gevuld met
patrijs en wat al niet.
De dis aan alle gasten
de fijnste spijzen biedt.
Maar eenzaam en verlaten
staat Jezus voor de poort.
Hij wacht tot na het kerstmaal
Zijn kloppen wordt gehoord.

En als het laatste kaarslicht
die nacht is uitgegaan,
vraagt Hij of er een hart is
waar 'n vriend mag binnengaan.
Want onze Heer en Heiland
zoekt in ons naar de stal,
waar Hij met al Zijn vrede
en liefde wonen zal.

Als Hij zó bij ons intrekt,
straalt in ons hart een ster
en daalt op deze aarde
haar licht niet van zo ver.
Dan wordt het kerstfeest niet slechts
een welvoorziene dis,
maar 't eren van een Koning,
die in ons midden is!

Frits Deubel

home