In deze nacht...


In deze nacht geschiedde het!
God Zelf kwam tot de Zijnen
en liet, begaan met 's werelds lot,
Zijn enig Kind verschijnen.
Hij bood elk mens een nieuwe kans
naar Zijn gebod te leven
en gaf hun overwinningskracht
de hemel na te streven.

In deze nacht geschiedde het
en na een eind'loos wachten
de aarde en het hemelrijk
als nooit tevoren lachten.
Een Vader zond Zijn grootste schat
in duisternis en zonden
en mensen, van hun schuld bewust,
bij Hem genade vonden.

In deze nacht geschiedde het,
opdat wij zouden weten
weer elke dag die God ons geeft
en nimmermeer vergeten,
dat Hij een kans tot redding bood
door ons Zijn Zoon te geven,
waardoor wij, van de dood bevrijd,
voor eeuwig mogen leven!

Frits Deubel

home