Ik kan slechts wenen!


Ik kan slechts wenen, Heer,
om al de ruwe slagen,
die U om mijnentwil
zo smart'lijk moest verdragen.
Er zijn geen woorden voor
wat U hebt afgestreden,
hoe in Gethsemane
U bitter hebt geleden! 

Ik kan slechts wenen, Heer,
om Uw onschuldig sterven,
waardoor ik onverdiend
de hemel mocht beŽrven.
Vergeef mij, duizend maal,
het was ook voor mijn zonden,
dat U veroordeeld werd,
vernederd en gebonden.

Ik kan slechts wenen, Heer,
om zoveel liefdeblijken,
toen Uw verzengend licht
de wereldnacht liet wijken.
De dood verloor zijn kracht,
het leven werd geboren.
Een blij "Halleluja!"
wij juichend mogen horen!

Frits Deubel

home