Een tempel des Heren


Mocht mijn hart toch eens zijn
als een tempel des Heren,
van waaruit Hij mijn ziel
met Zijn Geest kan regeren,
een need'rige schuilplaats
en een lustoord van vrede,
die de zoekende ziel
zonder schroom kan betreden.

Mocht mijn hart toch eens zijn
als een plaats van bescherming,
Gods liefde weerspieg'lend
en Zijn milde ontferming,
een bouwwerk dat machtig
meen'ge storm kan trotseren
en een tempel waar God
mij Zijn wijsheid wil leren.

Mocht mijn hart toch eens zijn
als een tempel voor velen,
waar geplaagden hun zorg
en verdriet met mij delen,
geen venster gesloten
en de deur wijd geopend.
Zo iedere dag weer
op Gods heerlijkheid hopend!

Frits Deubel

home