Ons kindje!


Zo onschuldig en teer
ligt het rustig geborgen
in een veilige schoot,
zonder noden of zorgen.
Een geschenk uit Gods hand
is hier vreugdvol gegeven,
als een deel van Hemzelf,
van Zijn goddelijk leven.

Kijk, het lacht en het kraait,
als wil het reeds zeggen
dat God een groot wonder
in zijn ziel neer wil leggen,
waar een hand hem beroert
en besprenkelt met water.
Een verkwikkende daad
voor vandaag en voor later.

Vaders heerlijke kracht
wil dit kindje gaan vormen,
het veilig geleiden
door de velerlei stormen.
Hij delgt alle zonden,
die als last aan hem kleven.
Hij wil het bewaren
en Zijn evenbeeld geven!

Frits Deubel

home