Jezus leeft!


Dood, waar is uw verschrikking?
Hel, waar dreigt nog uw nacht?

Na vrees en duisternissen herrijst de dag.
Er jubelt door de morgen een hemellach!

De Heer vervult de kille aarde
met wonderbare zegeningen.
Wie kan als Hij de bange zonde
met al haar brute kracht bedwingen!

Dood, waar leeft nog uw twijfel
Hel, waar brandt nog uw vuur?

Uit liefd' en mededogen stierf Hij aan 't kruis,
voor ons een plaats bereidend in 't vaderhuis.

Toen 't eeuwig leven scheen verloren,
herrees Hij na een nacht van lijden.
Het Licht der wereld brak door 't duister.
Wat kan ons ooit van Hem nog scheiden?

Dood, waar is nu uw prikkel?
Hel, waar wacht nog uw pijn?

Het kruis is afgeworpen, het graf is leeg.
Een begenadigd schepsel de vrijheid kreeg.

Een heerlijk, hemels halleluja
klinkt door de rijen der getrouwen
en allen die met Jezus opstaan,
met Hem de heerlijkheid aanschouwen!

Frits Deubel

home