In het lijden!


Laat mij in het lijden
heel dicht naast U staan
en dan samen met U
Golgotha opgaan.
U, als aller Koning,
ik, deemoedig, klein,
zo met U verbonden,
Jezus, bij U zijn!

Laat mij in het lijden
bij het kruishout staan
en beseffen wat U
voor mij hebt gedaan:
In de dood gedreven
als een willig Lam,
dat mijn zond' en schulden
liefd'rijk op zich nam.

Laat mij in het lijden
denken aan de spot,
die U moest verdragen
in Uw droevig lot,
om dan stil te volgen
op het smalle pad,
tot ik zien zal hoe U
mij hebt liefgehad!

Frits Deubel

home