De hemel zingt!


De hemel zingt een machtig lied van de verrijzenis
en eng'lenkoren danken Hem, die aller Redder is.

Heel de kille aarde wordt een blijde gaarde,
waar de hemellichten wonderen verrichten.

De Heer is waarlijk opgestaan, de dood verloor zijn recht.
God bood Zijn Zoon als offer aan, zoals reeds lang voorzegd.

Allen die Hem eren als de Heer der heren
zullen na het sterven 't hemelrijk beŽrven.

De hemel zingt een juub'lend lied! Stem met die klanken in.
Het is de weg die opwaarts leidt en naar een nieuw begin!

"Halleluja!" klinkt het, in de harten dringt het.
De verrezen Koning zoekt bij ons Zijn woning!

(liedtekst)

Frits Deubel

home