Hemel en aarde!


Hemel en aarde zijn juichend herboren.
Christus is opgestaan!
Nu heeft de dood zijn rechten verloren.
Er breekt een morgen aan!

Zielen in zorgen en zonden,
mensen door angsten gebonden,
hef uw hoofden bevrijd!
Nachten in duisternis dwalend
vluchten naar 't zonlicht dat stralend
vreugd en verlossing bereid.

Koraal:

Er dreigt geen duister graf meer,
verrezen is de Heer
en die Zijn kracht aanschouwen,
zij knielen voor Hem neer.
Waar is een vriend als Jezus,
die met Zijn bloed betaalt
en door een naam'loos lijden
de zege binnenhaalt.

Wie kan de liefde meten,
die Hij ons hier bereidt?
Wie zal de banden breken,
waar Hij ons van bevrijdt?
De tempel die vernield werd
is glorieus herbouwd
en na de derde dag reeds
ons oog Zijn pracht aanschouwt!

Laat satan van zich spreken,
God heeft het laatste woord!
Als heel de aard verduistert,
Zijn licht de nacht doorboort!
Een machtige verzoening
klinkt boven Golgotha
en als de blijde echo
schalt het Halleluja!

Frits Deubel

home