Ik heb U lief!

 

Mijn Heer, ik heb U lief, U, die voor mij zo hebt geleden.
U schonk mij door Uw bloed in duist’re nacht Uw hemelvrede.
’k Wil U danken, telkens weer.U hebt mij heerlijk vrijgesproken
en diep, diep in mijn hart een licht ontstoken.
Halleluja! Zo lang ik leef, ik U geheel mijn leven geef.
Uw grote offer, eens gebracht, schenkt ieder schepsel levenskracht.
Mijn Jezus, U zij lof en eer voor die genade!

Ik lag in zondenacht, door al mijn schuld geheel verloren.
Door Uw verrijzenis mocht ik de stem van liefde horen:
”Kind, sta op, je bent verlost, Ik leef en jij zult eeuwig leven
en altijd zal ik jou Mijn vrede geven!”
Halleluja! Ik ben bevrijd, U hebt mij zaligheid bereid.
Uw lichtend kruis de dood verwon, waardoor mijn ziel weer leven kon.
Mijn God en Heer, U zij mijn dank voor die ontferming!

 O zie, de morgen gloort. Het gouden zonlicht straalt vol luister.
Verwonnen is de dood en nergens dreigt het bange duister,
want Uw lijden bracht gewin, de poort des hemels is ontsloten.
Gij, Heer, hebt daarvoor eens Uw bloed vergoten.
Halleluja! Mijn dank is groot voor de verlossing die U bood.
Mijn last wordt licht, mijn zorgen klein. U wil, o Heer, mijn sterkte zijn.
Mijn Redder, U zij al mijn dank voor die verlossing!

(liedtekst)

Frits Deubel

home